loader
banner

Tỷ lệ chi phí hoạt động là mức phí thường niên và nhà đầu tư phải chịu cho việc quản lý những Quỹ Mở mà nhà đầu tư nắm giữ. Chúng ta cùng phân tích chỉ số này để lựa chọn Quỹ phù hợp

Chi phí hoạt động Quỹ là gì ?

Chi phí hoạt động thường niên, còn được gọi là Tỷ lệ chi phí hoạt động là khoản tiền mà Quỹ phải trả cho nhà quản lý Quỹ, như còn gọi là khoản chi phí duy trì hoạt động Quỹ. Công ty quản lý Quỹ duy trì hoạt động của các phòng ban như phân tích, marketing, kiểm tra, kế toán và những hoạt động kiểm toán thường niên để quảng bá và tối đa hoạt động của Quỹ cũng như đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của Quỹ. Nếu như quy mô Quỹ nhỏ, tỷ lệ chi phí của Quỹ sẽ cao, vì Nhà quản lý Quỹ phải đáp ứng những chi phí hoạt động tối thiểu theo quy định trong khi Quy mô của Quỹ không tương xứng với những chi phí bắt buộc này. Và ngược lại, khi quy mô Quỹ lớn, tỷ lệ chi phí sẽ giảm đi.

Chi phí hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Quỹ

Những thành phần của Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động bao gồm tất cả những chi phí để quản lý, duy trì hoạt động của Quỹ Mở. Khoản chi phí này do nhà đầu tư chi trả và được công bố công khai trong bản cáo bạch Quỹ ban đầu cũng như cập nhật định kỳ tháng cho nhà đầu tư. Chi phí này cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư. Chi phí hoạt động bao gồm các thành phần sau:

 1. Chi phí quản lý tài sản trả cho công ty quản lý quỹ. Thông thường, các quỹ trái phiếu có mức phí quản lý quỹ thấp hơn các quỹ mở cổ phiếu.
 2. Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát trả cho ngân hàng giám sát;
 3. Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;
 4. Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;
 5. Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;
 6. Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;
 7. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

Chi phí hoạt động ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động của Quỹ như thế nào ?

Chi phí hoạt động phản ánh tỷ lệ chi phí/tổng giá trị tài sản trung bình trong năm để duy trì hoạt động của Quỹ Mở. Ví dụ, nếu tỷ lệ chi phí hoạt động là 2%, thì với mỗi 1,000,000 đầu tư, chi phí cho hoạt động của Quỹ là 20,000. Điều này đồng nghĩa với việc nếu lợi nhuận trong năm của Quỹ là 10% thì lợi nhuận sau khi trừ chi phí Quỹ mà nhà đầu tư thực sự nhận là 8%. Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ Quỹ được tính toán và công bố tới nhà đầu tư sau khi trừ đi chi phí, do vậy, nhà đầu tư cần nắm tỷ lệ chi phí này để quyết định đầu tư, nhất là đối với các loại Quỹ có tính an toàn cao, lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro đầu tư, chi phí cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhà đầu tư. Trong ví dụ dưới đây, Quỹ A và Quỹ B có chi phí hoạt động tương ứng là 1% và 3%. Với lợi nhuận là 11%, thời gian đầu tư 30 năm kết quả thu về cho nhà đầu tư khi lựa chọn Quỹ A là 174 triệu, và 100 triệu nếu lựa chọn Quỹ B. Chênh lệch 74 triệu do chi phí hoạt động khác nhau. Chi phí hoạt động có thể thấy ảnh hưởng rõ trong dài hạn. 

Chi phí hoạt động có ảnh hưởng lớn trong dài hạn

KẾT LUẬN

Mặc dù tỷ lệ chi phí hoạt động là yếu tố quan trọng khi xem xét ra quyết định đầu tư, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất để nhà đầu tư ra quyết định. Bên cạnh đó, cần xem xét chi phí hoạt động của Quỹ với các Quỹ khác chung mục tiêu, tính ổn định cũng như lợi nhuận thực sự mà Quỹ đó đem lại cho nhà đầu tư. Tại Vietnam Mutual Fund, bạn có thể tìm kiếm thông tin Tỷ lệ chi phí hoạt động hiện tại và trong quá khứ của từng Quỹ, cũng như so sánh tỷ lệ chi phí hoạt động của nhóm Quỹ để chọn Quỹ phù hợp nhất cho mình.

  NEWSLETTER REGISTRATION

  Trả lời

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  EnglishVietnamese