loader
banner
Đầu tư định kỳ (SIP) là gì ?

Một kế hoạch đầu tư định kỳ tự đồng là việc nhà đầu tư thực hiện đầu tư một cách đều đặn những khoản tiền giống nhau vào quỹ, hoặc chứng khoán. Chương trình đầu tư định kỳ tự động cho phép nhà đầu tư thực hiện việc tiết kiệm đều đặn những số tiền nhỏ, hưởng lợi từ việc bình quân hóa đồng tiền (dollar-cost averaging-DCA). Bằng cách này, nhà đầu tư có thể tích lũy tài sản trong thời gian dài, chậm và hiệu quả.Đầu tư định kỳ tự động là các khoản tiển đầu tư nhỏ, giống nhau thường được đầu tư vào cùng một loại chứng khoán, đều đặn và liên tục. Việc thực hiện lệnh đầu tư và trích tiền đầu tư là hoàn toàn tự động. Tận dụng việc bình quân hóa đồng tiền Phần lớn các quỹ Mở hiện nay đều có SIPs.

Cơ chế hoạt động của SIPs
Các công ty quản lý quỹ hiện nay trên thị trường đều có chương trình đầu tư định kỳ tự động cho khách hàng của mình. SIPs giúp nhà đầu tư có thể thực hiện những khoản đầu tư nhỏ thay vì phải bắt đầu với một khoản tiền lớn. Để khuyến khích nhà đầu tư tham gia SIPs cũng như cam kết trong thời gian dài, các chương trình này thường giảm phí từ 50% đến 100% cho các giao dịch mua hoặc miễn phí bán nếu thời gian nắm giữ đủ lâu.SIPs cho phép nhà đầu tư thực hiện đầu tư tích lũy với khoản tiền nhỏ, tận dụng lợi thế của việc bình quân hóa dòng tiền SIPs allow investors to use smaller amounts of money with the benefits of dollar-cost averaging.

Nguyên tắc của đầu tư tự động rất đơn giản, dựa trên việc đầu tư định kỳ, đều đặn vào một chứng khoán nhất định. Bình quân hóa đồng tiền đầu tư (dollar cost averaging) là việc đầu tư các khoản tiền giống nhau vào 1 loại chứng khoán theo chu kỳ giống nhau mà không tính đến giá tăng hay giảm vào thời điểm đầu tư. Như vậy, chứng khoán được mua ở nhiều mức giá khác nhau. Vì khoản tiền đầu tư giống nhau nên nhà đầu tư mua được nhiều hơn khi giá giảm và mua ít hơn khi giá tăng. Mức giá bình quân mua được không phải là mức tốt nhất nhưng cũng không bao giờ là mức xấu nhất.

SIPs mang tính chất của đầu tư chủ động, bởi vì nhà đầu tư luôn thực hiện lệnh mua bất kể tình hình hoạt động của chứng khoán đó tại thời điểm giải ngân. Do vậy, nếu thực hiện SIPs cho việc tích lũy tài sản hưu trí, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi giá trị khoản đầu tư SIP của mình. Khi khoản tích lũy đạt đến mức kỳ vọng, nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục hoặc chuyển sang tài sản đầu tư phù hợp khác. Nhà đầu tư cần trao đổi với tư vấn để có những khuyến nghị đầu tư phù hợp.

Ưu điểm và khuyết điểm của đầu tư tự động định kỳ 

Ưu điểm: SIPs mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích. Điều đầu tiên là một khi nhà đầu tư quyết định tham gia SIPs, mọi thứ đều hoạt động tự động, nhà đầu tư thậm chí không cần phải theo dõi thị trường hay ký lệnh. Do các khoản tiền đầu tư tự động trích từ tài khoản nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư không có cảm giác tài khoản tiền bị hao hụt nhiều sau mỗi đợt đầu tư.

Khuyết điểm: đòi hỏi nhà đầu tư phải tham gia dài hạn để hưởng phí ưu đãi. Đồng thời nhà đầu tư phải đảm bảo tài khoản đủ tiền để được trích tự động, nếu không chuẩn bị đủ tiền mỗi đợt trích đầu tư sẽ bị coi là lỗi dẫn đến khả năng không được hưởng ưu đãi về phí.

Mặc dù còn một số khuyết điểm, tuy nhiên, chương trình đầu tư định kỳ vẫn được nhiều nhà đầu tư chọn là phương thức an toàn để thực hiện các mục tiêu tài chính. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn hãy trao đổi mục tiêu với tư vấn viên để có thêm thông tin trước khi quyết định tham gia.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese