loader

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ VÀ DÒNG TIỀN QUỸ MỞ

Trong nửa đầu Quý I 2022, dòng tiền tiếp tục chạy vào các Quỹ Cổ phiếu và Cân bằng trong khi các Quỹ trái phiếu có sự rút vốn mạnh. Tổng cộng có hơn 5,283 tỷ đã chuyển vào các Quỹ Mở Cổ phiếu, trong khi hơn 10,153 tỷ đã rút ra khỏi các Quỹ Mở trái phiếu. 

 

TỶ TRỌNG TIỀN MẶT NẮM GIỮ TẠI CÁC QUỸ MỞ

Tính đến hết Quý 2 2022, tổng tiền mặt tại các Quỹ Mở là 7478 tỷ, trong đó lương tiền mặt tại các Quỹ trái phiếu là 4976 tỷ, tại các Quỹ cân bằng là 396 tỷ và 2,106 đang nắm giữ bởi các Quỹ cổ phiếu. Số tiền này sẽ được các Quỹ giải ngân khi điều kiện thị trường phù hợp với chiến lược. 

7478 tỷ +

Tiền mặt

các Quỹ Mở đang nắm giữ vào cuối Quý 2 2022

4976 tỷ +

tại các Quỹ trái phiếu

396 tỷ +

tại các Quỹ cân bằng

2106 tỷ +

tại Các Quỹ cổ phiếu

    NEWSLETTER REGISTRATION

    Trả lời

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    EnglishVietnamese