loader

Vietnam Mutual Fund Exchange

QUỸ MỞ VIỆT NAM
Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ
Code
Kết quả 2020
Kết quả 2021
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam DCBC
Cổ phiếu
Dragon VietFund MGT
VFMVF4
16.07%
46.57%
Quỹ đầu tư trái phiếu Daiichi Life Fund
Trái phiếu
DFVN-FIX
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DragonCapital
Cân bằng
DCBC
21.72%
46.57%
Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF
Trái phiếu
Vietcombank FMC
VCBF-FIF
6.56%
5.5%
Quỹ đầu tư trái phiếu Amber
ASBF
Quỹ đầu tư tăng trưởng Daiichi Life Việt Nam
Cổ phiếu
Daiichi Life FMC
DFVN-EMF
20.98%
30.05%
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset
MAFF
Quỹ đầu tư giá trị MB
Cổ phiếu
MBCapital
MBVF
18.25%
11.83%
Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombank
Trái phiếu
PVCombank Capital
PVBF
7.98%
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt
Cổ phiếu
BaoViet FMC
BVFED
14.22%
41.81%
1 2 5

42 +

Số lượng Quỹ

45 .000 tỷ

Tổng tài sản (AUM)

130.5 +

Nhà đầu tư ('000)

10 năm

Thời gian hoạt động

Tổng tài sản (AUM)

Số lượng Quỹ

Cơ cấu nhà đầu tư

Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở

Dòng tiền

nghìn tỷ

Phân phối chứng chỉ Quỹ

triệu Chứng chỉ Quỹ

EnglishVietnamese