loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

0

BVFED

NAV/CCQ

No Data Found

Mục tiêu của Quỹ là đầu tư  cổ phiếu trong rổ VN30 và cổ phiếu gia tăng

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Ngày thành lập:
  • Quản lý bởi: BaoViet Fund Management
  • Thời gian giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found