loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)

0

BVPF

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư
thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: Không
  • Ngày thành lập: 29/12/2016
  • Quản lý bởi: BaoViet Capital
  • Thời gian giao dịch: Thứ Ba & Thứ Sáu hàng tuần

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found