loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC

0

DCIP

NAV/CCQ

No Data Found

Mục tiêu chính của Quỹ DCIP là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ  trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định

  • Loại Quỹ: Trái phiếi
  • Benchmark: Không
  • Ngày thành lập: 24/05/2021
  • Quản lý bởi: Dragon Capital
  • Thời gian giao dịch: Hàng ngày

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

No Data Found

No Data Found