loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư tăng trưởng DFVN

0

DFVNCAF

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: VNIndex
  • Ngày thành lập: 03/01/2019
  • Quản lý bởi: Daiichi Life FMC
  • Thời gian giao dịch: Thứ 3 hàng tuần

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found