loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN

0

DFVNFIF

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

  • Loại Quỹ: Trái phiếu
  • Benchmark: Không
  • Ngày thành lập: 04/02/2021
  • Quản lý bởi: Daiichi Life FMC
  • Thời gian giao dịch: Thứ 3 hàng tuần

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found