loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife

0

MAFEQI

NAV/CCQ

No Data Found

Mục tiêu của Quỹ là gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn.Tập trung đầu tư vào công ty kinh doanh bền vững, tăng trưởng tốt.Đầu tư vào cổ phiếu công ty ngành tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, dược phẩm, viễn thông và các công ty tiềm năng khác.

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: VNIndex
  • Ngày thành lập:20/10/2014
  • Quản lý bởi: Manulife Investment
  • Thời gian giao dịch: Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found