loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư giá trị MB

0

MBVF

NAV/CCQ

No Data Found

Lợi nhuận kỳ vọng lên đến 15%/năm. 

  • Loại Quỹ: Trái phiếu
  • Benchmark: Không
  • Ngày thành lập: 25/04/2014
  • Quản lý bởi: MBCapital
  • Thời gian giao dịch: Thứ Hai đến thứ Sáu

Tổng tài sản

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Tăng trưởng NAV/CCQ

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Chi phí hoạt động Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found