loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình (ABBF)

0

NAV/chứng chỉ Qũy

NAV/CCQ

Mục tiêu của Quỹ là đầu tư vào trái phiếu chính phủ,trái phiếu danh nghiệp có kỳ hạn trung và dài hạn. 

  • Loại Quỹ: trái phiếu
  • Ngày thành lập:12/12/2015
  • Quản lý bởi: An Bình Fund Management
  • Thời gian giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

Performance

Cơ cấu danh mục

Tổng tài sản

Dòng tiền thay đổi AUM

Phân phối chứng chỉ Quỹ

Fundflow

Nhà đầu tư Quỹ

Nhà đầu tư nội bộ

Nhà đầu tư lớn

Nhà đầu tư nước ngoài