loader
QUỸ CỔ PHIẾU

Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSISCA

31925.68

NAV/chứng chỉ quỹ

Tại ngày 31/12/2021

686

Tổng tài sản (AUM)

Đơn vị: tỷ

1679

Số nhà đầu tư Quỹ

Trong nước và nước ngoài

Tăng trưởng NAV/CCQ

NAV/chứng chỉ Quỹ

Cơ cấu danh mục

Tổng tài sản Quỹ

Vòng quay danh mục

Tỷ trọng tiền mặt

Hoạt động phân phối

000 chứng chỉ Quỹ

Dòng tiền

Nhà đầu tư Quỹ

Cơ cấu nhà đầu tư

Giao dịch nội bộ

 

#TênSố lượngGiao dịch
    
    
    
    
EnglishVietnamese