loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

0

TBLF

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI,là các doanh nghiệp năng động và hiệu quả với tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới.

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: VNINdex
  • Ngày thành lập: 19/11/2011
  • Quản lý bởi: SGI
  • Thời gian giao dịch: 2 lần/tháng

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found