loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược (VCBF-TBF)

26829.96

NAV/chứng chỉ quỹ

Tại ngày 31/12/2021

251

Tổng tài sản (AUM)

Đơn vị: tỷ

1317

Số nhà đầu tư Quỹ

Trong nước và nước ngoài

Tổng tài sản Quỹ

Cơ cấu danh mục

NAV/chứng chỉ Quỹ

Vòng quay danh mục

Tỷ trọng tiền mặt

Hoạt động phân phối

000 chứng chỉ Quỹ

Dòng tiền

Nhà đầu tư Quỹ

Cơ cấu nhà đầu tư

Giao dịch nội bộ

 

#TênSố lượngGiao dịch
    
    
    
    

AUM (2022 YTD)

Chi phí hoạt động

EnglishVietnamese