loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc

0

VFMVSF

NAV/CCQ

No Data Found

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững.

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: VNIndex
  • Ngày thành lập: 29/12/2017
  • Quản lý bởi: DragonCapital
  • Thời gian giao dịch: 

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found