loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư chủ động VND

0

VNDAF

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ đầu tư vào danh mục các cổ phiếu có giá trị tăng trưởng bền vững nhất thị trường,đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn phân bổ tỷ trọng đầu tư theo rổ cổ phiếu và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng dài hạn vượt trội 

  • Loại Quỹ: Cổ phiếu
  • Benchmark: VNIndex
  • Ngày thành lập: 02/07/2019
  • Quản lý bởi: IPAAM
  • Thời gian giao dịch: Hàng ngày

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found