loader

HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ 2022

CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ

42 +

Số Quỹ đang hoạt động

42800 tỷ

Tổng tài sản

180000

Nhà đầu tư Quỹ

10 năm

Thời gian hoạt động

Dòng tiền theo Quỹ (tỷ USD)

No Data Found

AUM toàn cầu

No Data Found

Theo khu vực

Q1 2022

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Số lượng Quỹ

No Data Found

ADVISOR DASHBOARD

Nhà đầu tư theo Quỹ

No Data Found

Phân phối

No Data Found

Mua bán ròng

No Data Found

Nhà đầu tư

No Data Found

Dòng tiền

No Data Found

Dòng tiền theo Quỹ

No Data Found

Quỹ Mở hoạt động tốt nhất (YTD)

#QuỹLoạiYTD 
1Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)Trái phiếu4.1%
 Quỹ đầu tư trái phiếu DC (DCBF) Trái phiếu3.69% 
 3Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (VCBF-FIF)Trái phiếu3.63%
4Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)Trái phiếu3.61%
EnglishVietnamese