loader

HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ 2022

CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ

42 +

Số Quỹ đang hoạt động

42800 tỷ

Tổng tài sản

180000

Nhà đầu tư Quỹ

10 năm

Thời gian hoạt động

Dòng tiền theo Quỹ (tỷ USD)

AUM toàn cầu

Theo khu vực

Q1 2022

Tổng tài sản AUM

Số lượng Quỹ

Nhà đầu tư theo Quỹ

Phân phối

Mua bán ròng

Nhà đầu tư

Dòng tiền

Dòng tiền theo Quỹ

Quỹ Mở hoạt động tốt nhất (YTD)

#QuỹLoạiYTD 
1Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)Trái phiếu4.1%
 Quỹ đầu tư trái phiếu DC (DCBF) Trái phiếu3.69% 
 3Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (VCBF-FIF)Trái phiếu3.63%
4Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)Trái phiếu3.61%
EnglishVietnamese