loader
banner

Theo Điều 39, thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động Quỹ Mở, kênh phân phối Quỹ Mở bao gồm những loại hình sau:

Tổ chứcPhân phối Quỹ MởQuy định bởi
Công ty chứng khoánĐược phépThông tư 183/2011/TT-BTC
Công ty quản lý quỹĐược phépThông tư 183/2011/TT-BTC
Ngân hàng thương mạiĐược phépThông tư 183/2011/TT-BTC
Công ty bảo hiểmĐược phépThông tư 183/2011/TT-BTC
Ngân hàng lưu kýĐược phépThông tư 183/2011/TT-BTC
Tổ chức phi tài chính (Fintech)Được phépThông tư 15/2016/TT-BTC

Điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở:


a)Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại và tổ chức kinh tế khác. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tại thời điểm đăng ký hoạt động, có ít nhất một địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ, bao gồm cả quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật thông tin, biện pháp xác minh thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi (với nội dung tối thiểu quy định tại phụ lục 33 kèm theo Thông tư này), quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ, quy định nội bộ nhằm ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading), ngăn ngừa hành vi đầu cơ lợi dụng chênh lệch thời gian, lợi dụng việc định giá sai đơn vị quỹ (market timing) theo thông lệ quốc tế.

Loại Quỹ
Showing 1 – 10 of 41 results Showing all 41 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
1 2 5

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese