loader
banner

Bảng tổng kết tình hình hoạt động Quỹ Mở năm 2021. Trong năm 2021, quỹ đầu tư tiếp cận thị trường cổ phiếu Việt Nam (VESAF) do tập đoàn quản lý quỹ VinaCapital quản lý dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 67%.

Quỹ mở năm 2021
Tên QuỹLoại QuỹMã QuỹKết quả 2021
Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt NamTrái phiếuVTBF1.66%
Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng ChubbTrái phiếuCBPF3.92%
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo ViệtTrái phiếuBVBF4.70%
Quỹ đầu tư trái phiếu VCBFTrái phiếuVCBFIF5.50%
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TechcomTrái phiếuTCFF5.64%
Quỹ đầu tư trái phiếu MBTrái phiếuMBBOND6.14%
Quỹ đầu tư trái phiếu SSITrái phiếuSSIBF6.31%
Quỹ đầu tư trái phiếu TechcomTrái phiếuTCBF6.90%
Quỹ đầu tư trái phiếu An BìnhTrái phiếuABBF6.93%
Quỹ đầu tư trái phiếu VNDirectTrái phiếuVNDBF7.05%
Quỹ đầu tư trái phiếu DCTrái phiếuDCBF7.34%
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinawealthTrái phiếuVFF7.72%
Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombankTrái phiếuPVBF7.98%
Quỹ đầu tư giá trị MB CapitalTrái phiếuMBVF11.83%
Quỹ đầu tư trái phiếu DFVNCổ phiếuDFVNCAF30.05%
Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo ViệtCổ phiếuBVPF30.63%
Quỹ đầu tư cổ phiếu TechcomCổ phiếuTCEF31.62%
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBFCổ phiếuVCBBCF37.95%
Quỹ đầu tư tăng trưởng ManulifeCổ phiếuMAFEQI40.15%
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt NamCổ phiếuMAGEF41.53%
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo ViệtCổ phiếuBVFED41.81%
Quỹ đầu tư chủ động VNDCổ phiếuVNDAF44.32%
Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSICổ phiếuSSISCA49.90%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọcCổ phiếuVFMVSF53.38%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng ThịnhCổ phiếuVEOF56.51%
Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt NamCổ phiếuVESAF67.03%
Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBTBFCân bằngVCBTBF25.70%
Quỹ đầu tư năng động ENFCân bằngENF35.81%
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DCCân bằngDCBC46.57%
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCCân bằngDCDS53.92%
Quỹ đầu tư cân bằng ManulifeCân bằngMAFBAL28.68%
Quỹ đầu tư trái phiếu AmberTrái phiếu AMBER
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae AssetTrái phiếu MAFF
Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt Cân bằngVCAMBF29.2%
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt NamCổ phiếuVLGF
Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ SángCân bằngVIBF35.22%
Quỹ đầu tư trái phiếu DaiiChi LifeTrái phiếu DFVNFIF
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng BalladCổ phiếu TBLF
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBCổ phiếuVCBMGF
Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapitalTrái phiếuVLBF

Trong năm 2021, thị trường có thêm 7 Quỹ Mở tham gia thị trường, bao gồm Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VLBF), Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (SSIVLG), Quỹ Mở cổ phiếu quản lý bởi SSIAM, Quỹ đầu tư trái phiếu Daiichi (DFVN FIX), và Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam của tân binh SGI Capital; Quỹ đầu tư trái phiếu Mirae Asset; Quỹ đầu tư trái phiếu Amber; Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLBF); Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCB; Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital. Việc ra mắt liên tiếp các Quỹ Mở đã chứng tỏ sức hấp dẫn cũng như tiềm năng tăng trưởng của thị trường Quỹ Mở tại Việt Nam.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese