loader
banner

Kết quả hoạt động Quỹ Mở năm 2020; với kết quả cao nhất thuộc về Quỹ VFMVF1 của DragonCapital Vietfund Management; đạt 24%, đứng thứ nhì thuộc về quỹ đầu tư cổ phiếu DFVN-CAF của Daiichi Life FMC. Nhóm quỹ cổ phiếu nhìn chung có kết quả khá cao.

Kết quả hoạt động các Quỹ Mở năm 2020

Kết quả từ cao đến thấp theo loại Quỹ năm 2020

Chi tiết các Quỹ Mở đang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Trong đó Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombankCapital chưa đủ thời gian hoạt động 1 năm.

[visualizer id=”9625″ lazy=”no” class=””]

Kết quả trong năm 2020 dựa trên báo cáo NAV, tại cuối kỳ giao dịch năm 2020 và 2019. Kết quả phản ánh lợi nhuận thuần, chưa tính đến phí giao dịch khi nhà đầu tư tham gia đầu tư.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese