loader

NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

Lưu ý: Nhà đầu tư Quỹ Mở được tính theo loại chứng chỉ Quỹ nắm giữ. Nếu một nhà đầu tư nắm giữ 3 loại chứng chỉ Quỹ thì số lượng được tính là 3 (do hiện tại chưa có số liệu tính theo số nhà đầu tư dựa theo tài khoản). 

Trong nửa đầu năm 2022, dù diễn biến VNIndex và hoạt động không hiệu quả của các Quỹ Cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư tại các Quỹ Mở tiếp tục tăng mạnh, tăng 38% so với cuối năm 2021 do hoạt động phân phối mạnh mẽ đến từ các công ty quản lý quỹ cũng như hiệu quả trong năm 2021 mà các Quỹ Cổ phiếu đã đạt được. 

QUỸ THU HÚT NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ NHẤT

Trong số các Quỹ Mở, đứng đầu là Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn Việt Nam (DCIP) do DragonCapital quản lý thu hút hiều nhà đầu tư nhất, với số nhà đầu tư mới tăng đến 8,605 tương đương 2697% so với thời điểm cuối năm 2021; kế tiếp là Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS) cũng thuộc Dragon Capital với số nhà đầu tư mới tăng 6,245 tương đương mức tăng 52% so với cuối năm 2021. Các Quỹ còn lại trong nhóm 5 Quỹ thu hút nhiều nhà đầu tư thuộc DragonCapital và VinaCapital, hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam hiện nay. 

QUỸ CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ NHIỀU NHẤT

Đứng đầu danh sách Quỹ Mở có nhiều nhà đầu tư nhất thuộc về Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom của Techcom Capital (TCBF) với hơn 40,379 nhà đầu tư đã tham gia Quỹ, các vị trị còn lại trong Top 5 thuộc về các Quỹ do DragonCapital và VinaCapital quản lý. 

    NEWSLETTER REGISTRATION

    Trả lời

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    EnglishVietnamese