Quỹ mở trái phiếu DFVN nhận quyết định thành lập

0

Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN Fixed Income Fund), Quỹ Mở thứ 2 của Công ty quản lý quỹ Daiichi Life FMC vừa được UBCKNN chấp thuận thành lập và hoạt động theo quyết định ngày 04/02/2021. Mục tiêu của Quỹ là tạo giá trị gia tăng an toàn thông qua các tài sản đầu tư chủ yếu là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Như vậy, hiện nay trên thị trường hiện nay đã có đến 12 Quỹ Mở trái phiếu được thành lập và hoạt động. Trong đó, Quỹ đầu tư trái phiếu TCBF của TechcomCapital được đánh giá là Quỹ có qui mô lớn nhất thị trường về giá trị tài sản quản lý cũng như số lượng nhà đầu tư tham gia vào Quỹ.

[aps_products num=”4″ order=”DESC” type=”GRID” cat=”quy-dau-tu-trai-phieu”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.