loader

THÔNG TIN QUỸ

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Thành lập từ năm 2017, Quỹ VESAF có mức tăng trưởng khá ấn tượng, đặc biệt trong vòng 3 năm trở lại đây, Quỹ luôn có hiệu quả hoạt động bằng hoặc vượt trội so với mức tham chiếu VNindex. Đặc biệt trong năm 2021, mức tăng trưởng NAV/CCQ của Quỹ tăng mạnh, đứng đầu thị trường với mức tăng 67% so với VNIndex là 36%. Điều này phản ánh tính ổn định và hiệu quả hoạt động trong dài hạn của Quỹ. 

CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

Là Quỹ Mở cổ phiếu,  phần lớn tài sản của Quỹ đầu tư vào danh mục Cổ phiếu Bluechip, có hiệu quả hoạt động tốt, lau dài và ổn định như FPT, REE, MWG, QNS, VPB…

Với việc lựa chọn cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt, đạt mục tiêu tăng giá trị trong dài hạn, do vậy, Quỹ chủ trương không có hoạt động mua bán nhằm đạt lợi thế về chênh lệch giá trong năm. Điều này được thể hiện ở tốc độ vòng quay danh mục trong năm không cao, hoạt động mua bán chủ yếu diễn ra ở đầu năm tài chính và duy trì danh mục ổn định trong năm. Tỷ trọng tiển mặt cũng được giải ngân mạnh trong Quý 1, và duy trì lượng tiền mặt thấp trong các Quý còn lại. Việc lựa chọn cổ phiếu hoạt động hiệu quả trong danh mục và tính ổn định đã giúp Quỹ có hiệu quả vượt trội trong năm 2021. 

TỐC ĐỘ VÒNG QUAY DANH MỤC VÀ TỶ TRỌNG TIỀN MẶT

Như đã đề cập ở trên, với chiến lược chọn lựa cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả và duy trì tính ổn định của danh mục, tốc độ vòng quay danh mục duy trì ở mức độ thấp, và tỷ trong tiền mặt được Quỹ giải ngân mạnh đầu năm và duy trì mức thấp những tháng còn lại. 

 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ VÀ DÒNG TIỀN

Năm 2021 đánh dấu hoạt động phân phối hiệu quả của Quỹ VESAF, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2021. với lượng chứng chỉ Quỹ phát hành là 18 triệu so với số CCQ mua lại là 5 triệu trong Quý 4. Với việc phát hành CCQ vượt trội, lượng vốn ròng thu về trong Quý cho Quỹ đạt 33.6 tỷ trong Quý 3, và 325 tỷ trong Quý 4. 

NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ

Với hoạt động phân phối diễn ra mạnh trong năm 2021, số lượng nhà đầu tư của Quỹ cũng tăng mạnh khá bất ngờ với số nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ Quỹ tăng mạnh từ 446 trong Quý 1/2021 lên 9885 nhà đầu tư trong Quý 4/2021. So với tình hình chung, đây là mức tăng đột biến và đáng ghi nhận là một thành công của Quỹ ngoài mức tăng trưởng NAV/CCQ ấn tượng. Cơ cấu nhà đầu tư của Quỹ cũng khá đa dạng, với tỷ trọng nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 38.62%; tỷ trọng nắm giữ của nhà đầu tư lớn là 46.26% và tỷ trọng nắm giữ của nhà đầu tư nội bộ là 34.39%.

TỔNG TÀI SẢN QUỸ

Kết quả của hoạt động phân phối hiệu quả là một trong những yếu tố chính giúp tổng tài sản của Quỹ tăng mạnh trong năm bên cạnh hiệu quả từ hoạt động đầu tư. Nếu như cuối tháng 1/2021, tổng tài sản Quỹ chỉ đạt 108 tỷ thì đến cuối tháng 12/2021, tổng tài sản Quỹ đã tăng lên 919 tỷ, tương đương 900% tăng trưởng. Đây được xem là yếu tố giúp Quỹ tiếp tục hoạt động phân phối hiệu quả đến nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức. 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese