Quỹ hưu trí An Thịnh

Quản lý bởi: MBCapital
Phí tham gia: 1%
Phí chi trả: 0.3%
Phí chuyển đổi: 0.3%

Danh mục:

Description

Quỹ hưu trí An Thịnh có 2 lựa chọn:

Quỹ An Khang:

  • Tài sản thu nhập cố định: 65%
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu: 35%

Quỹ Thịnh Vượng

  • Tài sản thu nhập cố định: 50%
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu: 50%

Brand

MB Capital

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ hưu trí An Thịnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.