loader
banner

NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA QUỸ MỞ

Dù bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp hay nghiệp dư, việc sở hữu Quỹ Mở là việc làm cần thiết để đa dạng hóa danh mục và giảm rủi ro đầu tư.

Tuy nhiên, Quỹ Mở có những ưu điểm và hạn chế, việc tìm hiểu những đặc điểm này giúp bạn có quyết định đầu tư phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

 

Platform phân tích Quỹ Mở
Tổng quan Quỹ Mở Việt Nam

Ưu điểm của Quỹ Mở

 • Tính thanh khoản
 • Đa dạng hóa danh mục
 • Quản lý chuyên nghiệp
 • Chi phí thấp
 • Số tiền đầu tư nhỏ
 • Là công cụ đạt mục tiêu tài chính
 • Hiệu quả về chi phí
 • Giao dịch thuận tiện, nhanh chóng
 • Tham gia đầu tư tự động
 • Sản phẩm đầu tư an toàn

Tính thanh khoản

Ưu điểm lớn nhất của Quỹ Mở đó chính là tính thanh khoản, Công ty quản lý Quỹ theo luật định phải có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ Quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu muốn bán. Luật chỉ cho phép trong những trường hợp cụ thể ví dụ như tổng lệnh bán vượt quá 10% giá trị tài sản Quỹ trong ngày giao dịch, thì Công ty Quản lý Quỹ có thể tạm ngừng thực hiện lệnh trong ngày giao dịch đó nhưng phải đáp ứng yêu cầu này trong ngày giao dịch kế tiếp

Đa dạng hóa danh mục

Các Quỹ Mở cổ phiếu giảm rủi ro Quỹ thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, với nhiều cổ phiếu, nhiều ngành nghề khác nhau do Quỹ có tiềm lực về vốn đầu tư. Khi tham gia vào Quỹ Mở, nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa danh mục này dù số tiền tham gia đầu tư có thể nhỏ.

Quản lý chuyên nghiệp

Quỹ Mở là sản phẩm đầu tư phù hợp với ai không có kinh nghiệm đầu tư, không có thời gian theo dõi danh mục, thị trường, thậm chí cả những người không có kiến thức về đầu tư…bởi Quỹ được quản lý bởi chuyên gia có kiến thức, đáp ứng những điều kiện cần thiết khắt khe của Ủy ban chứng khoán nhà nước, và chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan này.

Chi phí thấp

Đầu tư Quỹ Mở thông thường phù hợp cho mục tiêu trung và dài hạn, Công ty quản lý quỹ luôn có chính sách giảm phí hoặc miễn phí cho những giao dịch có thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ đủ dài hoặc số tiền đầu tư lớn. Thông thường, các loại Quỹ Mở trái phiếu thường có giao dịch thấp hoặc miễn phí cho nhà đầu tư. Phí giao dịch thấp đồng nghĩa lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư cũng cao hơn.

Số tiền đầu tư nhỏ

Tham gia đầu tư Quỹ Mở, số tiền có thể rất thấp chỉ từ 100,000 là bạn đã trở thành nhà đầu tư Quỹ Mở, được hưởng tất cả các quyền lợi của nhà đầu tư như tham gia đại hội cổ đông, cập nhật hoạt động của Quỹ, tình hình Kinh tế, và những yêu cầu khác phù hợp với tiêu chí hoạt động của Quỹ. Khác với đầu tư chứng khoán, khi số tiền ban đầu phải đủ lớn, việc tham gia đầu tư Quỹ Mở với số tiền nhỏ, nhưng nhà đầu tư có thể gián tiếp sở hữu những cổ phiếu Blue-chip trên thị trường.

Là công cụ đạt mục tiêu tài chính

Có nhiều loại Quỹ Mở, mức độ rủi ro đầu tư, chiến lược đầu tư khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn cho mục tiêu tài chính của mình. Nhà đầu tư có mục tiêu đảm bảo vốn, không chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu lợi nhuận có thể lựa chọn Quỹ trái phiếu, nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao cho dù có thể có rủi ro về vốn đầu tư có thể lựa chọn Quỹ Cổ phiếu, và nhà đầu tư trung tính có thể lựa chọn loại Quỹ cân bằng, là loại Quỹ vừa đáp ứng tiêu chí bảo toàn một phần vốn đầu tư trong khi kỳ vọng lợi nhuận có thể đạt được từ trung bình đến cao.

Hiệu quả về mặt chi phí

Khi tham gia Quỹ Mở, nhà đầu tư có thể lựa chọn Quỹ có hệ số chi phí thấp, đây chính là chi phí để quản lý Quỹ Mở, chi phí thấp đồng nghĩa lợi nhuận cho nhà đầu tư sẽ cao. Để kiểm tra chi phí hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể truy cập Vietnam Mutual Fund, chọn Quỹ cần kiểm tra và xem đồ thị Chi phí hoạt động của Quỹ.

Giao dịch thuận tiện và nhanh chóng

Việc mở tài khoản và giao dịch Quỹ Mở có thể thực hiện trực tuyến, nên phù hợp cho tất cả nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch chứng chỉ Quỹ Mở. Các Quỹ Mở được phân loại theo tiêu chí rủi ro đầu tư nên nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn Quỹ phù hợp cho mình. Tại Vietnam Mutual Fund, các Quỹ Mở được trình bày rõ ràng qua biểu đồ và số liệu, giúp nhà đầu tư lựa chọn Quỹ phù hợp nhất cho mình, tăng hiệu quả đầu tư mà không cần đến sự hỗ trợ của tư vấn.

Tham gia đầu tư định kỳ để đạt hiệu quả và mục tiêu đầu tư

Điểm khác biệt lớn khi đầu tư Quỹ Mở so với những kênh đầu tư khác là chương trình đầu tư định kỳ SIPs. Đây là chương trình đầu tư tự động vào Quỹ, bằng việc thực hiện lệnh chỉ một lần, sau đó các khoản đầu tư sẽ được thực hiện tự động theo chu kỳ tuần, tháng hay Quý theo nhu cầu của nhà đầu tư. Đây là chiến lược đầu tư tích tiểu thành đại, hạn chế rủi ro biến động của thị trường, số tiền đầu tư nhỏ, chi phí thấp (phí giao dịch thấp hoặc miễn phí giao dịch), giúp nhà đầu tư thực hiện mục tiêu trong dài hạn. Bảng tính mục tiêu Đầu tư định kỳ

Sản phẩm đầu tư an toàn

Quỹ Mở là sản phẩm đầu tư mà mỗi chủ thể tham gia trong quá trình hoạt động của sản phẩm đều chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Công ty quản lý quỹ, người điều hành Quỹ đều phải đạt những tiêu chuẩn nhất định. Cơ cấu đầu tư, danh mục đầu tư luôn được báo cáo định kỳ, theo tiêu chí đặt ra từ ban đầu. Vietnam Mutual Fund có những công cụ giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng tìm kiếm, phân tích hoạt động của Quỹ để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp và nhanh chóng.

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA QUỸ MỞ

 • Chi phí hoạt động của Quỹ Mở
 • Phí giao dịch khi bán 
 • Đặc điểm bất lợi của đa dạng hóa danh mục

Chi phí hoạt động của Quỹ Mở

Chi phí lương cho nhà phân tích Quỹ đến từ phí quản lý Quỹ do nhà đầu tư Quỹ chi trả. Tổng chi phí hoạt động của Quỹ là một trong những yếu tố nhà đầu tư cần xem xét trước khi ra quyết định đầu tư. Chi phí hoạt động càng cao, thì lợi nhuận cho nhà đầu tư càng thấp và ngược lại. Chi phí hoạt động có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên, tính ổn định của chí phí hoạt động cũng là yếu tố phản ánh tính ổn định và hiệu quả của nhà quản trị Quỹ.

Phí bán

Khi nhà đầu tư muốn thanh khoản danh mục đầu tư Quỹ Mở của mình, Công ty quản lý Quỹ sẽ thu một khoản phí, điều này hạn chế nhà đầu tư đến với Quỹ Mở. Để khắc phục nhược điểm này, phần lớn các Công ty quản lý Quỹ đưa ra chính sách, giảm phí hoặc miễn phí khi thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ của nhà đầu tư đủ lớn.

Bất lợi của Đa dạng hóa danh mục

Bản thân các Quỹ Mở đã là sự lựa chọn để Đa dạng hóa danh mục của nhà đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư không nên sở hữu quá nhiều Quỹ Mở, ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của danh mục. Việc lựa chọn Quỹ Mở phù hợp với mục tiêu, số vốn, thời gian và khẩu vị đầu tư là yếu tố quan trong để tối đa hóa lợi nhuận. Khi nhà đầu tư không thể tự tìm kiếm hay quyết định sản phẩm nào là phù hợp có thể sử dụng các công cụ tại Vietnam Mutual Fund để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

 

  NEWSLETTER REGISTRATION

  Trả lời

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  EnglishVietnamese