loader

Dòng tiền Quỹ Mở

tỷ VNĐ

No Data Found

Quỹ cổ phiếu

No Data Found

Quỹ cân bằng

No Data Found

Quỹ trái phiếu

No Data Found

DÒNG TIỀN QUỸ MỞ

  • Dòng tiền ròng Quỹ Mở bao gồm dòng tiền thu về từ việc phát hành chứng chỉ Quỹ trong kỳ và dòng tiền chi trả cho nhà đầu tư do việc mua lại chứng chỉ Quỹ.
  • Dòng tiền ròng không bao gồm phí trả cho đại lý phân phối
  • Dòng tiền dương phản ánh giá trị phát hành (Subscription) lớn hơn giá trị mua lại (Redemption) và ngược lại.
EnglishVietnamese