loader

Bảng tính kế hoạch đầu tư định kỳ (SIP)

QUỸ MỞ VIỆT NAM

TÀI SẢN TĂNG THEO THỜI GIAN

No Data Found

CHỦ ĐỘNG CHỌN QUỸ

No Data Found

Với số tiền chỉ từ 100,000 bạn đã có thể tham gia đầu tư Quỹ Mở, bước đầu tích lũy cho tương lai. 

Bạn chỉ cần đặt lệnh một lần, số tiền đầu tư sẽ được ngân hàng tự động chuyển định kỳ để thực hiện đầu tư.

Việc tham gia đầu tư định kỳ giúp chủ động giảm thiệt hại do biến động của thị trường với việc trung bình giá mua. 

HẠN CHẾ RỦI RO KHI THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG

No Data Found

QUỸ HIỆU QUẢ NHẤT 2021

#QuỹLoạiKết quả 2021
1Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAFCổ phiếu67%
2Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh  VEOFCổ phiếu56.51%
3Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCCổ phiếu53.92%
4Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSFCổ phiếu53.38%
EnglishVietnamese