loader

Vietnam Mutual Fund

QUỸ MỞ VIỆT NAM
Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ
Code
Kết quả 2020
Kết quả 2021
Quỹ đầu tư giá trị MB
Cổ phiếu
MBCapital
MBVF
18.25%
11.83%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife
Cổ phiếu
ManulifeIM
MAFEQI
10.74%
40.15%
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt
Cổ phiếu
BaoViet FMC
BVFED
14.22%
41.81%
Quỹ đầu tư trái phiếu Amber
ASBF
Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF)
Cổ phiếu
TechCom Capital
TCEF
13.51%
31.62%
Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF
Trái phiếu
Vietcombank FMC
VCBF-FIF
6.56%
5.5%
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI
Trái phiếu
SSIAM
SSIBF
3.46%
6.31%
Quỹ đầu tư trái phiếu VND
Trái phiếu
IPAAM
VNDBF
6.12%
7.05%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)
Cổ phiếu
VinaCapital
VEOF
16.08%
56.51%
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC
Cân bằng
Dragon VietFund MGT
DCDS
24.77%
53.92%
1 2 5

0

Số lượng Quỹ

0

Tổng tài sản AUM

0

Nhà đầu tư Quỹ

0

Thời gian hoạt động

Toàn cầu - Tổng tài sản Quỹ mở

AUM theo khu vực

Toàn cầu - Dòng tiền

Tổng tài sản (AUM) 2021

Nhà đầu tư Quỹ Mở

Phân phối chứng chỉ Quỹ

Quỹ Mở hoạt động tốt nhất 2021

#Tên QuỹLoại Kết quả
1Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAFCổ phiếu67%
2Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VEOF Cổ phiếu56.51%
3Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCCổ phiếu53.92%
4Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSFCổ phiếu53.38%
EnglishVietnamese