BẢNG GIÁ QUỸ MỞ VIỆT NAM

Filters


Sort results


Reset


Apply

quản lý quỹ Chubb Life

12.000,0

1%(12 tháng)

12.120,0

0%(>12 tháng);0.5%(6-12 tháng);0.75%(3-6 tháng);1%(dưới 3 tháng)

quản lý quỹ Mirae Asset

12.300,0

1.25%(<365 ngày)

quản lý quỹ PVCombank

12.300,0

0.5%(6 tháng)

Vietinbank Capital

12.345,0

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

Quản lý Quỹ VinaCapital

12.390,0

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

quản lý quỹ Daiichi Life

12.400,0

2%(<6 tháng);1.5%(6th-12 tháng);1%(12th-18 tháng);0%(trên 18 tháng)

quản lý quỹ SSI

12.432,0

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

quản lý quỹ SSI

12.432,0

1.25% (12 tháng);0.75%(trên 12th-24 tháng); Miễn phí (>24 tháng)

13.200,0

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

1
2

4

TOP 5 QUỸ MỞ HIỆU QUẢ TỐT NHẤT 2021

Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc Cổ phiếu VFMVSF 53.38%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Cổ phiếu VEOF 56.51%
Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam Cổ phiếu VESAF 67.03%
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC Cân bằng DCDS 53.92%
Quỹ đầu tư cân bằng Manulife Cân bằng MAFBAL 58.04%

TOP 5 QUỸ MỞ HUY ĐỘNG VỐN TỐT NHẤT 2021

Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc Cổ phiếu VFMVSF 92,708,728
Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình Trái phiếu ABF 61,436,290
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI Trái phiếu SSIBF 47,304,305
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth Trái phiếu VIBF 39,044,865
Quỹ đầu tư gia tăng thu nhập cố định DC Cân bằng DCIP 26,857,389

TOP 5 QUỸ MỞ RÚT VỐN NHIỀU NHẤT 2021

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt Trái phiếu BVBF (354,865)
Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI Cổ phiếu SSISCA (1,913,068)
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF Cổ phiếu VCBBCF (2,078,429)
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth Trái phiếu VFF (24,840,957)
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom Trái phiếu TCBF (269,216,795)