loader
Free
Sign up Now!
 • Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí
 • - Thông tin chi tiết các Quỹ Mở đang hoạt động tại Việt Nam
 • - Cập nhật tin tức mới nhất về thị trường và hoạt động từng Quỹ Mở tại Việt Nam
Professional
chỉ với 249,000/tháng

Premium Content!

Chỉ 249,000/tháng
 • Các quyền lợi của thành viên Free
 • Phân tích hoạt động đầu tư của thị trường và Quỹ thành viên
 • Nội dung chỉ dành cho thành viên: cập nhật dòng tiền, hoạt động phân phối, hoạt động đầu tư của thị trường, nhà đầu tư Quỹ.
Management
chỉ 8,000,000/tháng
 • Tất cả quyền lợi của thành viên Free và Professional
 • Quyền truy cập cho 5 users
 • Truy cập hơn 30 dashboard báo cáo hoạt động thị trường và từng Quỹ Mở thành viên
 • - Hoạt động phân phối theo nhà đầu tư, theo dòng tiền Quỹ.
 • - Phân tích nhà đầu tư Quỹ (Investor insights)
 • - Tổng tài sản quản lý Quỹ (AUM Insights)
dashboard analytics
EnglishVietnamese