loader

Công ty quản lý Quỹ Bản Việt thông báo ngày giao dịch đầu tiên quỹ đầu tư trái phiếu Bản Việt.

  • Ngày giao dịch đầu tiên: 10/10/2022
  • Số tiền giao dịch tối thiểu: 1,000,000
  • Tần suất giao dịch: hàng ngày

Đây là sẽ là Quỹ Mở thứ hai của Công ty, bên cạnh Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt đã hoạt động từ năm 2014.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese