loader
banner

Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy phép thành lập quỹ đầu tư dạng mở, quỹ đầu tư trái phiếu cho Công ty Quản lý Quỹ FIDES vào ngày 04/01/2022. Quỹ có tên gọi Quỹ đầu tư trái phiếu FIDES VN (FIDES VN Bond Fund), vốn điều lệ 80.3 tỷ, không xác định thời hạn, giám sát bởi ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư Quỹ với phí mua và bán là 0% với điều kiện thời gian nắm giữ trên 12 tháng. Nếu nắm giữ dưới 12 tháng, phí bán áp dụng là 0.5%.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese