loader

Vietnam Mutual Fund

QUỸ MỞ VIỆT NAM
Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ
Code
Kết quả 2020
Kết quả 2021
Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife
Cổ phiếu
ManulifeIM
MAFEQI
10.74%
40.15%
Quỹ đầu tư giá trị MB
Cổ phiếu
MBCapital
MBVF
18.25%
11.83%
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt
Trái phiếu
BaoViet FMC
BVBF
4.3%
4.7%
Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VIBF
Cân bằng
VinaCapital
VIBF
11.66%
35.22%
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset
Cổ phiếu
Mirae Asset FMC
MAGEF
18.98%
41.53%
Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC
Cổ phiếu
Dragon VietFund MGT
DCIP
-6.26%
-0.11%
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset
MAFF
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DragonCapital
Cân bằng
DCBC
21.72%
46.57%
Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombank
Trái phiếu
PVCombank Capital
PVBF
7.98%
Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình
Trái phiếu
An Binh Fund
ABBF
6.9%
1 2 5

Toàn cầu - Tổng tài sản Quỹ mở

No Data Found

AUM theo khu vực

No Data Found

Toàn cầu - Dòng tiền

No Data Found

Quỹ Mở hoạt động tốt nhất 2021

#Tên QuỹLoại Kết quả
1Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAFCổ phiếu67%
2Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VEOF Cổ phiếu56.51%
3Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCCổ phiếu53.92%
4Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSFCổ phiếu53.38%
EnglishVietnamese