loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư trái phiếu FIDEs (FBF) (thành lập ngày 30/09/2021)

n.a

NAV/chứng chỉ quỹ

Tại ngày 31/12/2021

n.a

Tổng tài sản (AUM)

Đơn vị: tỷ

n.a

Số nhà đầu tư Quỹ

Trong nước và nước ngoài

Tổng tài sản Quỹ (Giấy phép thành lập ngày 30/09/2021)

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

NAV/chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Vòng quay danh mục

No Data Found

Tỷ trọng tiền mặt

No Data Found

Hoạt động phân phối

000 chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Dòng tiền

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Cơ cấu nhà đầu tư

No Data Found

Giao dịch nội bộ

 

#TênSố lượngGiao dịch
    
    
    
    

Cập nhật hoạt động 2022

Cập nhật theo báo cáo do Các Quỹ công bố ra đại chúng

2.01 %

Thay đổi NAV/chứng chỉ Quỹ từ đầu năm

2.01 %

Kết quả hoạt động từ khi thành lập

1.69 %

Thay đổi AUM từ đầu năm

1.3 %

Thay đổi số nhà đầu tư từ đầu năm

No Data Found