loader
banner

Chương trình đầu tư định kỳ là kế hoạch nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư thường xuyên, định kỳ những khoản đầu tư giống nhau vào quỹ tương hỗ. SIPs cho phép nhà đầu tư tích lũy đều đặn những khoản tiền nhỏ trong khi tận dụng lợi thế dài hạn qua chiến lược trung bình hóa chi phí dòng tiền (Dollar Cost Averaging – DCA). Bằng cách tận dụng chiến lược DCA, nhà đầu tư đầu tư thông qua việc chuyển tiền tự động để tích lũy tài sản trong thời gian dài. 

  • SIPs là kế hoạch đầu tư với những khoản tiền bằng nhau, thực hiện đều đặn theo chu kỳ và thông thường vào cùng một loại sản phẩm đầu tư. 
  • SIPs cho phép nhà đầu tư thực hiện lệnh chuyển tiền tự động từ tài khoản ngân hàng theo ủy quyền của nhà đầu tư. SIPs hoạt động theo nguyên tắc trung bình hóa chi phí đầu tư. Phần lớn các Quỹ Mở tại Việt Nam hiện nay đều đã có dịch vụ đầu tư định kỳ (SIPs).
  • SIPs hoạt động theo nguyên tắc trung bình hóa chi phí đầu tư.
  • Phần lớn các Quỹ Mở tại Việt Nam hiện nay đều đã có dịch vụ đầu tư định kỳ (SIPs).

SIPs hạn chế cảm xúc trong đầu tư

SIPs hoạt động như thế nào ?

Quỹ Mở và các Công ty quản lý quỹ chào dịch vụ đầu tư đa dạng bao gồm kế hoạch đầu tư định kỳ. SIPs cho phép nhà đầu tư thực hiện đầu tư với số tiền rất nhỏ (từ 10,000 như hiện nay) trong một thời gian dài. Định kỳ đầu tư có thể là tháng, quý.

Cách SIPs hoạt động cũng khá đơn giản thông qua việc đầu tư đều đặn với số tiền nhỏ vào một Quỹ Mở nhất định. Việc bình quân chi phí đầu tư là việc mua một loại quỹ hay chứng khoán đều đặn, không cần biết quỹ hay chứng khoán đó tăng hay giảm giá, trong một khoảng thời gian dài. Như vậy, nhà đầu tư luôn mua được nhiều chứng khoán khi thị trường giảm điểm, và ít chứng khoán hơn khi thị trường tăng điểm.

SIPs được coi là chiến lược đầu tư thụ động vì khi nhà đầu tư tham gia chương trình, các khoản tiền đầu tư sẽ được thực hiện đều đặn. Do vậy, điểm lưu ý khi tham gia đầu tư định kỳ là cần xác định mục tiêu đầu tư ban đầu như thời gian đầu tư, số tiền cần đạt được để khi kế hoạch đạt được, nhà đầu tư cần xem xét tiếp tục hay ngưng chương trình.

 

SIPs tận dụng lơi thế bình quân chi phí đầu tư

Ưu điểm:

SIPs mang lại nhiều ưu điểm cho nhà đầu tư. Thứ nhất, khi nhà đầu tư đã quyết định tham gia chương trình, việc cần làm là hoàn tất lệnh chỉ một lần duy nhất, và sau đó không cần làm gì thêm, tất cả sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động sau đó. Các khoản đầu tư sẽ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư. Nhà đầu tư cần đảm bảo số tiền trong tài khoản luôn có đủ để việc thực hiện tự động diễn ra, thông thường, số tiền tham gia đầu tư định kỳ nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của nhà đầu tư.

Thứ hai, khi tham gia SIPs, với việc bình quân hóa chi phí đầu tư giúp nhà đầu tư không hoảng loạn khi thị trường giảm điểm hay rơi vào khủng hoảng, và cũng không vội vàng bán khi thị trường hưng phấn tăng điểm trong ngắn hạn. Việc duy trì cảm xúc ổn định trong ngắn hạn là ưu điểm để nhà đầu tư đạt mục tiêu trong dài hạn.

Khuyết điểm:

Bên cạnh những ưu điểm thì SIPs cũng có những khuyết điểm cho nhà đầu tư.

Số tiền tham gia SIP là cố định, nhà đầu tư không thể tùy tiện tăng hay giảm số tiền đầu tư. Khi muốn thay đổi số tiền đầu tư, nhà đầu tư phải cập nhật với công ty quản lý Quỹ để thực hiện điều chỉnh.

Thời gian đầu tư phải dài, nếu rút trước hạn, nhà đầu tư phải chịu phí rút trước hạn và truy thu phí tham gia.

Số tiền trong tài khoản luôn có đủ để lệnh được thực hiện tự động. Thông thường Công ty quản lý quỹ có chính sách ân hạn thanh toán trong trường hợp tài khoản không đủ số tiền đầu tư, nhưng thời gian ân hạn ngắn. Sau thời gian này, nếu nhà đầu tư không thu xếp được thì chương trình sẽ bị hủy bỏ, nhà đầu tư chịu phí thoát chương trình.

Chiến lược thoát vốn không rõ ràng, tất cả phụ thuộc thời gian đầu tư và mục tiêu của nhà đầu tư.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese