loader
banner

Dragon Capital vừa điều chỉnh chính sách giao dịch Quỹ Mở có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2022. Theo đó, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào tất cả các Quỹ do DCFM quản lý sẽ hưởng mức phí giao dịch là 0%. Số tiền tham gia cũng được điều chỉnh xuống mức tối thiểu 100.000. Đây có thể xem hình thức thu hút nhà đầu tư tham gia vào Quỹ do DCFM quản lý.

Ngoài các Quỹ Mở đang quản lý, DCFM còn là công ty quản lý quỹ đầu tiên nhận giấy phép thành lập và quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, được cho là hình thức Quỹ có qui mô thị trường tiềm năng cực kỳ lớn, nhất là trong giai đoạn quỹ lương hưu nhà nước đang chịu nhiều áp lực.

DC

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese