Tổng tài sản Quỹ Mở Việt Nam

0

Tổng tài sản Quỹ Mở Việt Nam được cập nhật vào ngày 31/12/2020. Hiện tại có khoảng 30 Quỹ Mở đang hoạt động tại Việt Nam, trong số đó, Quỹ có qui mô lớn nhất thuộc về Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) do TechcomCapital thành lập và quản lý với qui mô lên đến 24 ngàn tỷ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.