loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom

0

TCFF

NAV/CCQ

No Data Found

Mục tiêu của FlexiCA$H là giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn hiện có, cung cấp lợi nhuận ngắn hạn cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng.

  • Loại Quỹ: Trái phiếu
  • Benchmark:
  • Ngày thành lập: 
  • Quản lý bởi: Techcom Capital
  • Thời gian giao dịch:

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found

Nhà đầu tư Quỹ

No Data Found

Nhà đầu tư nội bộ

No Data Found

Nhà đầu tư lớn

No Data Found