loader
banner

Bảng tổng kết hoạt động và so sánh Quỹ Mở Việt Nam năm 2021 dựa trên báo cáo định kỳ do các công ty quản lý quỹ công bố thông tin trên website của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

So sánh kết quả hoạt động tất cả Quỹ Mở năm 2021

Kết quả hoạt động Quỹ Mở theo loại hình Quỹ

Top 5 Quỹ Mở có số lượng nhà đầu tư nhiều nhất

Tên QuỹCodeLoại Quỹ2021 
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCDCDSCân bằng 11,908.00 TOP5
Quỹ đầu tư trái phiếu TechcomTCBFTrái phiếu 38,811.00 TOP5
Quỹ đầu tư cổ phiếu TechcomTCEFCổ phiếu 8,129.00 TOP5
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng ThịnhVEOFCổ phiếu 7,343.00 TOP5
Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt NamVESAFCổ phiếu 9,885.00 TOP5

Top 5 Quỹ Mở có qui mô lớn nhất tại thời điểm cuối năm 2021

Tên QuỹMã QuỹLoại QuỹNăm 2021Năm 2020 
Quỹ đầu tư trái phiếu An BìnhABBFTrái phiếu 724,566,633,000 110,203,728,900 TOP5
Quỹ đầu tư tăng trưởng DFVNVFMVSFCổ phiếu 3,687,879,142,300 2,760,791,865,300 TOP5
Quỹ đầu tư giá trị MB CapitalMBBONDTrái phiếu 1,009,473,668,400 TOP5
Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt SSIBFTrái phiếu 1,060,703,245,200 587,660,191,200 TOP5
Quỹ đầu tư cổ phiếu VietcombankTCBFTrái phiếu 13,778,322,344,000 TOP5

Về hoạt động huy động vốn cũng như việc rút vốn của nhà đầu tư:

TOP 5 QUỸ HUY ĐỘNG VỐN TỐT NHẤT

TOP 5 QUỸ CÓ LƯỢNG RÚT VỐN NHIỀU NHẤT

Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọcCổ phiếuVFMVSF 92,708,728
Quỹ đầu tư trái phiếu An BìnhTrái phiếuABF 61,436,290
Quỹ đầu tư trái phiếu SSITrái phiếuSSIBF 47,304,305
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinawealthTrái phiếuVIBF 39,044,865
Quỹ đầu tư gia tăng thu nhập cố định DCCân bằngDCIP 26,857,389
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo ViệtTrái phiếuBVBF (354,865)
Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSICổ phiếuSSISCA (1,913,068)
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBFCổ phiếuVCBBCF (2,078,429)
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinawealthTrái phiếuVFF (24,840,957)
Quỹ đầu tư trái phiếu TechcomTrái phiếuTCBF (269,216,795)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese