loader
banner

TỐC ĐỘ VÒNG QUAY DANH MỤC QUỸ MỞ

Quỹ Mở là sản phẩm giúp chúng ta đạt mục tiêu tài chính, với đặc điểm đa dạng hóa danh mục và được quản lý chuyên nghiệp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều Quỹ Mở, với những đặc điểm và mục tiêu đầu tư khác nhau. Để lựa chọn Quỹ, có rất nhiều yếu tố để nhà đầu tư so sánh và ra quyết định, trong đó có Tỷ lệ chi phí hoạt động Quỹ và tốc độ vòng quay danh mục. 

Tốc độ vòng quay danh mục phản ánh mức độ mua bán chứng khoán trong danh mục. Tùy vào loại Quỹ hoặc mục tiêu đầu tư mà chỉ số này có thể cao hay thấp.

Tốc độ vòng quay danh mục là chỉ số quan trọng khi so sánh Quỹ

ĐỊNH NGHĨA

Quỹ Mở là hình thức Quỹ tương hỗ, là một rổ chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm đầu tư khác. Nhà quản lý Quỹ sẽ lựa chọn loại chứng khoán để đầu tư theo mục tiêu của Quỹ. Những chứng khoán này sẽ được nhà quản lý Quỹ mua bán hoặc nắm giữ tùy giai đoạn nhắm tối đa hoá lợi nhuận cho Quỹ. Mức độ mua bán (thường xuyên hay không thường xuyên) phản ánh tốc độ vòng quay danh mục của Quỹ.

Chỉ số này cao, đồng nghĩa với việc chứng khoán được mua bán thường xuyên, thông thường được biết đến với thuật ngữ quản lý chủ động (active management). Nếu chỉ số này thấp, đồng nghĩa với các chứng khoán được mua bán ít thường xuyên hơn và được biết với thuật ngữ quản lý bị động (passive management)

CÔNG THỨC TÍNH 

Tốc độ vòng quay danh mục của quỹ xác định theo công thức sau:

Tốc độ vòng quay danh mục (%) =

(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) ×100%

2 × Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tốc độ vòng quay danh mục được xác định theo công thức sau :

Tốc độ vòng quay danh mục (%) =

(Tổng giá trị mua vào trong kỳ + Tổng giá trị bán ra trong kỳ) × 365 x 100%

2 × Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo× Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)

TẠI SAO cHỈ SỐ NÀY CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI QUỸ MỞ

Chỉ số này đóng vai trò quan trọng khi xem xét quyết định đầu tư, phản ánh nhà quản lý quỹ và quỹ hoạt động như thế nào. Quỹ có vòng quay danh mục cao có thể mất nhiều chi phí là khoản mà nhà đầu tư phải chịu. Tốc độ vòng quay danh mục cũng thể hiện chiến lược đầu tư của Quỹ., là điểm quan trọng để so sánh với mục tiêu và khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư.Quỹ cổ phiếu tăng trưởng, phần lớn là các Quỹ có tốc độ vòng quay danh mục cao, do nhà quản lý Quỹ luôn tìm kiếm, mua/bán các Quỹ có mức tăng trưởng cao nhằm tăng lợi nhuận cho Quỹ. Ngược lại, Quỹ đầu tư giá trị thông thường có chỉ số thấp do Nhà quản lý Qũy lựa chọn cổ phiếu, nắm giữ chờ giá trị chứng khoán tăng theo thời gian. 

Nếu bạn là nhà đầu tư với quan điểm Mua và Giữ, là việc lựa chọn đầu tư nắm giữ trong thời gian dài cùng với kỳ vọng giá trị danh mục tăng theo thời gian thì việc lựa chọn Quỹ có tốc độ vòng quay danh mục thấp là quyết định đầu tư phù hợp. 

Vòng quay danh mục có tại báo cáo định kỳ Quỹ hoặc tại Vietnam Mutual Fund

TỐC ĐỘNG VÒNG QUAY DANH MỤC BAO NHIÊU LÀ PHÙ HỢP

Không có một tỷ lệ nào được coi là Tốc độ vòng quay danh mục phù hợp, do vòng quay danh mục thấp hay cao không có mối liên hệ trực tiếp với kết quả hoạt động của Quỹ cao hay thấp. Do vậy, với mỗi thị trường có vòng quay danh mục khác nhau đối với từng nhóm Quỹ. Việc Quỹ duy trì vòng quay danh mục ổn định qua thời gian là yếu tố cân nhắc đầu tư do phản ánh tính ổn định của Quỹ.

Khi so sánh hai Quỹ, yếu tố quan trọng để xem xét là Tỷ lệ chi phí hoạt động Quỹ và Tốc độ vòng quay danh mục, hiệu suất hoạt động trong quá khứ của nhà quản lý Quỹ và danh mục nắm giữ. So sánh danh mục nắm giữ giúp nhà đầu tư tránh việc sở hữu quá nhiều chứng khoán cùng loại.

KẾT LUẬN

Tốc độ vòng quay danh mục là chỉ số quan trọng để đánh giá Quỹ và quyết định Quỹ sẽ đầu tư. Tốc độ vòng quay danh mục Quỹ được phản ánh trong báo cáo định kỳ Quỹ hoặc nhà đầu tư có thể tham khảo chỉ số này tại Vietnam Mutual Fund.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishVietnamese