Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc

Mã: VFMVSF Danh mục:

Additional information

2020

23.91%

Tăng trưởng 2021

53.38%

Quản lý bởi

Dragon VietFund MGT

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *